Annonsera

Är du socialt engagerad och tycker vårt arbete är viktigt?
Välkommen att annonsera i Sveriges ledande tidning mot narkotika!

Med en annons i Narkotikafrågan når du inte bara ut till flera tusen läsare till en låg kostnad, du hjälper även oss i vårt viktiga arbete för ett narkotikafritt samhälle. Med en upplaga på ca 4000 når våra annonsörer ut till bland annat polisstationer, socialförvaltningar och domstolar. Tidningen skickas även till politiker, gymnasieskolor och engagerade privatpersoner och når därmed ut till en bred läsarkrets.

Annonsbokning:

Tel: 08 643 04 67
E-post: info@rns.se

Annonsstopp

1 26 januari 16 februari
2 24 april 24 maj
3 28 augusti 20 september
4 13 november 6 december
19671802-iVMYX
19671808-1vhC4
19671813-PNrpD
19671814-eR0FD
19671817-0Nb0I
19671819-t8UnN
Baksida 215x239 mm + 3 mm utfall 19.000 kr
Helsida 215x279 mm + 3 mm utfall 16.000 kr
Halvsida, stående 98,5x268 mm 9.000 kr
Halvsida liggande 203x127,5 mm 9.000 kr
Kvartsida, stående 98,5x130,5 mm 6.000 kr
Åttondel, liggande 98,5x62 mm 4.000 kr
Logotyp 3.000 kr
Företagsnamn + ort 1.500 kr

Som ideel förening är vår tidning momsbefriad.

Färdigt annonsmaterial till tidningen vill vi ha i PDF- eller EPS-format, med vektoriserade typsnitt och bilder inkluderade. Färdigt annonsmaterial till webben vill vi ha i JPG/PNG-format.